Profesjonalne wsparcie branży laboratoryjnej
sprzedaż urządzeń i akcesoriów - obsługa serwisowa i gwarancyjna - budowa na życzenie

Standard Biogenet

Oferujemy najlepsze usługi Biogenet dla innowacyjnych, otwartych naukowców i osób, które aktywnie angażują się w tworzenie świata, otaczającego nas wszystkich.

Dowiedz się więcej o naszej historii

Genomika

Genomika - dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej (pokrewna genetyce i ściśle związana z bioinformatyką), zajmująca się analizą genomu organizmów.

żródło: wikipedia

Proteomika

Proteomika – gałąź nauki zajmująca się badaniem białek – ich struktury, sprawowanych przez nie funkcji i zależności między nimi.

żródło: wikipedia

Biologia komórki

Cytologia, inaczej biologia komórki (z gr. kytos - komórka i logos - nauka) – nauka o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów, jaką jest komórka.

żródło: wikipedia

Mikrobiologia

Mikrobiologia – nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami, dział biologii. Do organizmów, którymi zajmuje się mikrobiologia, należą: bakterie, grzyby oraz niektóre protisty.

żródło: wikipedia

Neurobiologia

Neurobiologia – termin oznaczający różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy.

żródło: wikipedia

Fitobiologia

Fitobiologia - nauka zajmująca się życiem roślin

żródło: SJP PWN

Hematologia

Hematologia (od gr. haima, krew) – dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby.

żródło: wikipedia